SPSS KURSU

Resim

 Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız..

SPSS  Uzaktan Eğitim Kursu
; Sosyal, Fen ve Sağlık bilimleri alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırmacılara yönelik bir kurstur. Kursta, SPSS programı kullanılarak katılımcılara; veri toplama, toplanan verileri SPSS’ye aktarma, aktarılan veriler üzerinde betimsel istatistik uygulamaları ve uygun tek değişkenli testlerin uygulaması gerçekleştirilerek elde edilen analiz sonuçlarını yorumlama becerileri kazandırılacaktır. Bu hedef doğrultusunda konular aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

SPSS’e GİRİŞ          

     SPSS’e Verilerin Girilmesi ve Düzenlenmesi           

     Veri Dosyasını Bölme (Split File)     

     Ölçüte Göre Birim Seçme (Select Cases)     

     Yeniden Kodlama (Recode) Yapmak          

     Çapraz Tablo Oluşturma (Cross Tabs)          

     Değişken Değeri Hesaplama (Compute)      

     Çapraz Tablolar için Veri Girişi (Weight Cases)                  

     Frekans Tablosu Oluşturma (Frequencies)               

    

     İSTATİSTİK VERİ ANALİZİ     

     Ortalama Testleri (Parametrik Testler)          

     Tek Anakütle Ortalamasının Testi    

     İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testi (Bağımsız Örnekler)      

     İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testi (Bağımlı Örnekler)         

     Mann-Whitney U Testi         

     Wilcoxon İşaret Testi

     İkiden Fazla Anakütle Ortalamasının Karşılaştırılması (Parametrik Testler)          

     Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)       

     İkiden Fazla Anakütle Ortalamasının Karşılaştırılması (Parametrik Olmayan Testler)       

     Kruskal Wallis Testi  

     Ki-Kare Analizi         

     Ki-Kare Bağımsızlık Testi     

     GÜVENİRLİK ANALİZİ 

     EKSİK VERİ ANALİZİ     

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız..

Bu içerik 08.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 3216 kez okundu.