Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Programın Amacı


Yeni Türk Ticaret Kanunu, halka açık şirketlerin yanısıra KOBİ' lerin de bağımsız denetim hizmeti almalarının yolunu açmıştır. Şimdiye kadar halka açık şirketlerin, banka, sigorta şirketleri, enerji dağıtım şirketlerinin yanısıra gelecekte sadece büyük ciroya veya aktife sahip olmayan küçük KOBİ' lerinde bağımsız denetim hizmetinden yararlanması zorunlu hale gelecektir.   

 

Muhasebe ve denetim dünyası 1980' li yıllardan itibaren hızlı bir değişim yaşamıştır. Bir yandan Avrupa Birliği'nin kendi muhasebe, denetim standartlarını oluşturmak ve yaygınlaştırmak istemesi diğer taraftan yaşanan çok sayıda yolsuzluk skandalı; başta Amerika ve İngiltere olmak üzere "bağımsız denetim" mesleğinin doğduğu yerlerde ve tüm dünyada bağımsız denetimin, bağımsız denetçinin çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda Amerika'da Sarbanes Oxley Yasası' nın 2002 yılında yürürlüğe girmesi, Kamu Gözetm Kurulu' nun (PCAOB) kurulması, diğer ülkelerdeki ticaret kanunu, sermaye piyasası kanunu gibi mevzuatlarında bundan etkilenmesine sebep olmuştur. Bu gelişmelerin ve değişmelerin özünde meslek mensubu vardır.

 

Muhasebe, işletmenin belkemiğidir. Muhasebeyi genel olarak şu şekilde tanımlarız. " işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemidir."  Bağımsız Denetim ise "bağımsız denetim uzmanları tarafından belirli bir ekonomik birimin belli bir dönemine ait kayıt-bilgi-belge-ilişkili taraf-sanal sisteminin, uluslararası ve ulusal ölçütlerle kanıt toplamak şartı ile karşılaştırılarak, baştan kabul edilen hata sınırını aşmayacak şekilde düzenlendiğini teyit eden ve bunu bir ücret karşılığı rapora gerçekleştiren bir denetim türüdür."

 

Bağımsız denetim mevzuatı, standartları, sertifikalandırılması, eğitimleri ve uygulaması, Türkiye' de bu gelişmeler sonucunda yeni kurulan Kamu Gözetim Kurulu kapsamında düzenlenmektedir. 

 

Trakya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programları (örgün ve uzaktan eğitim);

 

* muhasebe ve denetim alanlarında kendisini geliştirmek isteyen, 

* şirketlerde ileride üst düzey yönetici olmayı hedefleyen, 

* bağımsız denetçi olmak isteyen 

 meslek mensupları, şirket yöneticileri, İİBF - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Hukuk Fakültesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - İktisat Fakültesi mezunları için  tavsiye edilmektedir. 

 

Bu programa katılan öğrenciler;

- uluslararası finansal raporlama standartları 

- bağımsız denetim teorisi

- risk yönetimi

- uluslararası denetim standartlarının oluşturulması, standartların içeriği ve uygulaması

- maliyet ve vergi denetimi

- araştırma yöntemleri

- uluslararası finans kurumları konularında güncel bilgi sahibi olacaklardır. 

 

Programda öğrenciye bağımsız denetim ile ilgili güncel mevzuat, teori ve uygulama bilgisinin yanısıra düzenlenecek bağımsız denetim ile ilgili güncel bilimsel etkinlikler sayesinde, sosyal ağlarının güçlenmesi sağlanacaktır. Denetim alanında uygulama deneyim kadrosu ile Trakya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programları, (örgün ve uzaktan eğitim) bu alanda çalışan veya ileride bu alanda akademik kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmaktadır. 


 


Ders Programı


UZAKTAN EĞİTİM MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ AKADEMİK DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

Sorumlu öğretim Üyesi

İMD701

Muhasebede Araştırma ve Yöntem

3

0

3

YRD.DOC.DR.TÜLAY DEMİRALAY

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

İMD 703

Denetim Teorisi

3

0

3

PROF.DR.KIYMET ÇALIYURT

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İMD705

Uluslararası Denetim Standartları

3

0

3

PROF.DR.KIYMET ÇALIYURT

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İMD 707

Maliyet Denetimi

3

0

3

DOÇ.DR.BATUHAN GÜVEMLİ

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İMD 709

Türkiye Finansal Raporlama Standartları - I

3

0

3

DOÇ.DR.BATUHAN GÜVEMLİ

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İMD 713

Uluslararası Denetim Kurumları ve Uygulamaları

3

0

3

DOÇ.DR.ENGİN DEMİREL

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İMD609

Risk Yönetimi

3

0

3

DOÇ.DR.ENGİN DEMİREL

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

 

Bu içerik 29.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 40710 kez okundu.