Misyon-Vizyon

Misyon
Tüm Trakya bölgesine yayılmış birimleri ile bir bölge üniversitesi olan Trakya Üniversitesi, öğrencilere, araştırıcılara, öğretim üyelerine, personele ve mezunlara, motive edici ve ilham verici bir enttellektüel ortam yaratır ve destekler. Araştırmanın bilgi toplumunun oluşumu için elzem olduğuna inanan Trakya Üniversitesi, akademik özgürlüğe, araştırma eksenli eğitime, inovasyona yönelik araştırmaya, bilginin yaşam kalitesini arttırmak için uygulanmasına, uluslararası statüde gelişmeye ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya kendini adamıştır.

Vizyon
Trakya Üniversitesi'nin öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimlerini, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen herkese ve tüm Balkanlara aktarmak, Dünyanın her noktasına elektronik ortamda eğitim vermek ve Balkan dillerinin öğretildiği, çeşitli sertifika programları ve lisansüstü eğitimin verildiği bir merkez olmak temel hedefimizdir.

Bu içerik 12.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7337 kez okundu.