İşletme Anabilim Dalı

Programın Amacı


Günümüz dünyasında; bütüncül düşünebilme ve insan ilişkileri kurabilme nitelikleri gelişmiş, girişimci, yaratıcı, yenilikçi yöneticilerin yönetiminde bulunan, nitelikli (doğru işi tanımlayabilen, tanımladığı işlerin doğru yapılmasını sağlayabilen ve/veya doğru yapabilen) insanlardan oluşan örgütlerin etkin olacağı; böylesi örgütlere sahip olan ülkelerin de çağdaş dünyada etken olacağı düşüncesini temel hareket noktası alan, İşletme Bölümü; uzman, dinamik, kendilerini sürekli geliştirme ve yenileme arayışında olan, paylaşımcı ve öğrencileriyle işbirliğine yatkın, ülkesi, kurumu ve öğrencileri ile bütünleşmiş öğretim elemanları, öğrenirken üretmeyi ve üretirken öğrenmeyi hedefleyen kendilerini 21.yüzyıla yön verecek şekilde hazırlayan, gelecek yaşamın kendileri ve kendi çabaları tarafından biçimleneceğinin farkında olan, akademik çalışmalarda; birbirleriyle ve mezunlarla, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinde etken rol yüklenen öğrencileri, değişime açık ve esnek, sürekli kendini yenileyebilecek ve geliştirebilecek bir düzenleme ve içerikle hazırlanan eğitim öğretim programı aracılığı ile bu düşüncenin gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlamıştır. 

Ders Programı


UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ AKADEMİK DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

Sorumlu öğretim Üyesi


ISL729


Küresel Pazarlama Yönetimi


-


-


-


-


Prof.Dr.Ayşe AKYOL

 


ISL703

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı


-


-


-


-


Prof.Dr.Sinan ÜNSAR

 


ISL783

İşletmelerde Bilgisayar Uygulamalı Analiz Teknikleri


-


-


-


-


Doç.Dr.Fatma LORCU

 


ISL725


Pazarlama İletişimi Yönetimi


-


-


-


-


Yrd.Doç.Dr.Nevin ALTUĞ

 

ISB 703

Yatırım Yönetimi  

     Doç.Dr.Engin DEMİREL
 
Bu içerik 29.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 35205 kez okundu.