Hakkımızda

Merkezimiz "yaşam boyu öğrenme" esasına dayanarak,üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese ulaştırmayı hedeflemektedir.

Resim
 
Çağdaş eğitim ve bilişim teknolojilerinden yararlanarak eğitim için yaş sınırı, coğrafi koşullar ve fiziksel engelleri sorun olmaktan çıkarmak, bireyleri zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde eğitim-öğretim sürecine dahil etmek, bu sayede klasik eğitim sisteminde karşılaşılan olumsuzlukları en aza indirgemek, hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
 
Bu hedefler doğrultusunda;
 

TUZEM 2006-2007 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren e-Trakya yerleşke içi dersler açmış olup, Tunca Meslek Yüksekokulunun derslerine 2013-2014 tarihi dâhil olmak üzere içerik geliştirerek e-Trakya platformu üzerinden yayımlamaya devam etmektedir. Tunca Meslek Yüksekokulunun Uzaktan Eğitim yolu ile 2012-2013 Eğitim – Öğretim döneminde de Bilgisayar Teknolojileri, İşletme ve Bilgi Yönetimi Programlarının ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde de Bilgisayar Programcılığı Programının bütün ders içeriklerinin geliştirilmesi Merkezimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Resim

TUZEM, İşletme Anabilim dalı ve Muhasebe ve Denetim Anabilim dalında e-öğrenme platformu uzaktan eğitim sistemi ile tezsiz yüksek lisans programları açmış olup, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz döneminde öğrenci almaya başlamıştır. 2014-2015 Güz döneminde yaklaşık 190 öğrenci ile eğitim vermeye devam etmektedir.

TUZEM, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz döneminde itibaren Trakya Üniversitesi öğrencilerine Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil ortak zorunlu derslerini Uzaktan Eğitim sistemi ile eğitim vermeye başlamıştır. 2014-2015 Güz döneminde yaklaşık 1500 öğrenci ile eğitim vermeye devam etmektedir.

Resim

TUZEM, Trakya Üniversitesi öğrencilerine alan dışı seçmeli derslerde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz döneminden itibaren 2000 öğrenciye eğitim vermiş ve 2014-2015 Güz döneminde yaklaşık 4000 öğrenci ile eğitim vermeye devam etmektedir.

Üniversitemiz Balkan Araştırma Enstitüsü ve TUZEM işbirliği ile açılacak olan Türkçe eğitimi ile ilgili uygulanılacak kitapların LMS üzerinde yayınlanması için çalışmalar son aşamasına gelmiştir.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile uzaktan eğitim sistemi ile e-öğrenme platformu üzerinden “Sağlık Ekonomisi Politikaları ve Yönetimi” Anabilim dalında açılması planlanan tezsiz yüksek lisans için ders içeriği hazırlıkları tamamlanmış olup YÖK’ten açılış onayı beklenmektedir.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile uzaktan eğitim sistemi ile e-öğrenme platformu üzerinden açılması planlanan “Hastanelerde Kaynak Yönetimi, Veri Toplama Yöntemleri, Etkinlik ve Verimlilik Analizleri” sertifika programına ders içeriği hazırlanmaktadır.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ile uzaktan eğitim sistemi ile e-öğrenme platformu üzerinden açılması planlanan “İnsan Kaynakları Yönetimi” sertifika programına ders içeriği hazırlanmaktadır.

Üniversitemiz ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 4 Mart 2013 tarihinde imzalanan “Okullara Hayat Olsun Projesi” kapsamında, “Eğitimde işbirliği” protokolü imzalanmış olup, TUZEM tarafından açılması planlanan kurs programlarına ait ders içerikleri internet ortamında yayınlanabilecek şekilde ses, görüntü ve animasyonlar ile zenginleştirilerek hazırlanmaktadır. Ders içeriklerinin internet ortamında yayınlanabilmesi için gerekli olan Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) yazılımı, tüm teknik destek TUZEM tarafından sağlanarak 7/24 çalışır halde kursiyerlerin kullanımına sunulmaktadır. Bilgisayar işletim sistemleri, bilgisayar programları, paket yazılımlar vb. konulara ait dersler için etkileşimli ders içerikleri hazırlanmaktadır. Ayrıca kursiyer ve öğretim elemanlarımızın e-stüdyo aracılığı ile Perculus Sanal Sınıf ortamında bulundukları ortamdan ayrılmadan canlı ders yapma imkânı sunmaktadır. TUZEM kursiyerlerin devam, dersin % kaçını görüntülediklerini veya sisteme en son ne zaman giriş yapıp ders çalıştıkları vb. durumları Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden raporlayabilmektedir.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün “Eğitimde Teknolojinin Önemi” konulu TUBİTAK ortak projesi kapsamında, TUZEM tarafından öğretmenlerin eğitimi sağlanmaktadır.

Fiziksel uzaklık boyutunu eğitim sürecinden kaldırarak, bilgiyi daha fazla kitleye aktararak, eğitim maliyetini ve masraflarını önemli ölçüde düşüren TUZEM; tezsiz yüksek lisans, internet destekli Sertifika Programları, e-önlisans, e-MBA ve hazırlık kurs projeleri ile ilgili faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bu içerik 12.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 14034 kez okundu.