ÜNİVERSİTEMİZDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLMİŞTİR - ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ

Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 12-13 Ocak 2017 tarihleri itibari ile 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir.

Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir.  Bu yüzden ilgili Fakültelerin web sayfalarındaki duyuruları takip ediniz.

SAY318-HASTANELERDE YÖNETİM ORGANİZASYONU, 
SAY312-SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM, 
SAY412-HASTANELERDE VERİ TOPLAMA VE ÇÖZÜMLEME, 
SAY309-SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ VE AFET YÖNETİMİ
derslerinin sınavları 18 Ocak 2017 Çarşamba Saat 16:00 da Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacaktır.
Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili sınav takvimi için tıklayınız..


CEK311-KARİYER PLANLAMASI

dersinin sınavı 18 Ocak 2017 Çarşamba Saat 15:15 de İktisadi İdari Bilmler Fakültesi tarafından yapılacaktır.
İİBF sınav takvimi için tıklayınız...

Bu içerik 11.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 6897 kez okundu.