MAZERET SINAVLARI


Alan Dışı Seçmeli Derslerin (MAK407 - İş ve İşçi Sağlığı Güvenliğine Giriş ,CEK - 311 Kariyer Planlaması, BAN345 - Türk Hukuk Sistemi, BES418 - Farklı Kültürlerde Beslenme, BES419 - Genel Beslenme, BAN345 - Türk Hukuk Sistemi) Mazeret Sınavı 4 Aralık 2019 Çarşamba Saat 14:00 da TUZEM'de yapılacaktır.

Vize sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeret dilekçelerini kendi okullarının öğrenci işlerine vereceklerdir. Mazereti kendi okullarının yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ilgili Yönetim Kurulu Karar Yazısı ile Mazeret Sınavına alınacaklardır.

Uzaktan Eğitim Merkezinin mazeret dilekçesi alma ve mazeret sınav hakkı verme yetkisi bulunmamaktadır.


Bu içerik 21.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 487 kez okundu.