EĞİTİM YÖN. TEF. PLAN. PROGRAMI BİRİNCİ YARIYILINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

BİRİNCİ YARIYILINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

20 Nisan 2016 tarihinden Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nin 13.maddesine göre,

 "Danışman atanması MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim / anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler." denmektedir.


Birinci yarıyılını tamamlayan Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans öğrencilerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar,  çalışmak istedikleri ALANILARI BELİRTEN ve GÜNCEL İLETİŞİM BİLGİLERİNİ (cep telefonu) içeren formu eposta yolu ile,

Doç.Dr. Tuncer BÜLBÜL
tuncerbulbul@trakya.edu.tr

adresine göndermeleri gerekmektedir.

Forma ulaşmak için tıklayınız...

Bu içerik 08.09.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1100 kez okundu.