2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SONUÇLARI

2015- 2016 Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans başvuru sonuçları için tıklayınız..

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarında öğrenim görmeye hak kazanan (yerleşen) adayların kesin kayıtları 18-23 Ocak  2016 tarihleri arasında (Cumartesi günü dahil) Enstitüde yapılacaktıryedek olarak yerleşen adayların kayıtları da 25-26 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde (Kesin kayıtlardan sonra yedek kontenjan duyurusu web sayfamızda yayınlanacaktır) yapılacaktır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

  Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter vekâletiyle kayıt yaptırılması mümkündür.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS  KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER (Türk Uyruklular)

1-Başvuru formuna buradan  ulaşabilirler )

2-Özgeçmiş

3- Diploma veya Geçiçi Mezuniyet belgesi: Kayıt hakkı kazanan öğrecilierin Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin  aslı ve fotokopisini birlikte getirmeleri gerekmektedir. 

NOT: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi de getirilmelidir. Onaylı olmayan Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopileri Enstitüce onaylanacaktır.

4-Not belgesi(Transkript)(onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

5- ALES Sonuç Belgesi: Ales puanı giren adaylardan istenmektedir.

6- Fotoğraf (5 adet vesikalık)( 4 fotoğrafın arkasına ad,soyad ,T.C kimlik no ve kazanılan bölüm yazılmalıdır.)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

HARÇ ÜCRETLERİ :
ENSTİTÜ UZAKTAN EĞİTİM      :1700 TÜRK LİRASI

HESAP NO LAR TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)
 IBAN NO:TR350003200000000034433224
HESAP NO:34433224

Bu içerik 16.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2361 kez okundu.